Červen 2008

Norsko

30. června 2008 v 20:46
NORSKO
Hlavní město:Oslo
Jazyk:norština
Prezident:Harald V. (král)
Počet obyvatel:4 582 600
Počet obyvatel:4,5 milionu
Je stát ve Skandinávii. Sousedí se Švédskem na většině jihovýchodní hranice, Finskem a Ruskem na severovýchodě. Norsko je nejvíce členitým státem celé Evropy.Země patří k nejhornatějším na světě.Nacházejí se zde fjordy,ostrovy a souostroví.

Průmysl Norsko je rozvinutý průmyslový stát s výraznou odvětvovou specializací. Významnou roli hraje rybolov, těžba dřeva, těžba ropy a zemního plynu, a dalších nerostných surovin. Především kvůli případnému omezení těžby ropy a rybolovu Norsko opakovaně odmítlo vstup do EU. Norsko je velkým výrobcem poměrně čisté elektrické energie, která se z více než 99% vyrábí v hydroelektrárnách.

Doprava Norská doprava je velmi komplikovaná, ale přesto dobře rozvinutá. Je zde přes 50 letišť s vnitrostátní leteckou dopravou. Dále je zde velmi významná námořní doprava. Nejvýznamnější přístavy jsou Bergen, Kristiansand, Narvik, Oslo, Trondheim a Tromsø. Síť silnic a železnic je ale na evropské poměry velice řídká, a to díky protáhlému tvaru území, velkým výškovým rozdílům a velké členitosti pobřeží.Oslo Má okolo 503 tisíc obyvatel. Jeho rozloha je 454 km2,čímž se řadí mezi největší města Evropy.Většinu tvoří rozlehlé zalesněné oblasti, zátoky a pasáže při mořském pobřeží, ostrovy a ostrůvky s ojedinělým mikroklimatem. Oslo je známé jako středisko zimních sportů.

Itálie a Sicílie

30. června 2008 v 20:42
ITÁLIE A SICÍLIE
Itálie(italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 km). Uvnitř Itálie leží dva městské státy:Vatikán (3,2 km)a San Marino (39 km). Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Iónské moře a ze západu Tyrhénské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členskou zemí Evropské unie a NATO.
Itálie je vysoce rozvinutý průmyslově- zemědělský stát, nejrozvinutější v jižní Evropě. Uvnitř samotného státu je velký rozdíl mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem, což zapříčiňuje i separatistické tendence na severu především v Lombardii (Milán). Převažuje export. Měnou je euro.
Chovají se tato zvířata: skot, ovce, prasata, drůbež, koně, osli, kozy a bourci morušoví. Velmi významný je též rybolov. Významnými zemědělskými oblastmi jsou Pádská nížina, Apulie, Toskánsko, Sicílie a Kampánie.Itálie má malé zásoby paliv. Téměř veškerá se dovážejí. Naopak velký potenciál mají v energetice vodní zdroje. Do Itálie vede z Alžírska přes Tunisko plynovod. Zemní plyn se v malé míře těží na severu Jaderského moře, na jihu Apenin a na Sicílii. Ropa v ještě menší míře na jihu Sicílie. Stojí zde čtyři jaderné elektrárny (jejich produkce byla pozastavena na základě referenda v roce 1987), v Alpách mnoho vodních, poblíž Livorna dokonce jedna geotermická, přesto převažují tepelné. V malé míře se těží i asfalt a hnědé uhlí, přesto je Itálie v současnosti na třetím místě v Evropě ve výrobě oceli.V Itálii jsou významná ložiska mramoru, pyritu, kamenné a draselné soli, síry a rtuti.
SICÍLIE
Největší italský ostrov, který před staletími nazývali ostrov slunce a to především pro jeho subtropické podnebí s horkými léty a mírnými zimami. Symbolem Sicílie je dosud největší čiiná sopka v Evropě - Etna. Nádherná krajina, pěkné pláže a množství antických památek činí Sicílii turisticky vyhledávanou oblastí. Sicílie byla již ve starověku jednou z nejvýznmnějších zemědělských oblastí Itálie a dodnes zejména ve vnitrozemí, ji pokrývají obilné lány.

Rakousko

30. června 2008 v 11:10
RAKOUSKO
Rakousko sousedí na severu s Německem a Českou republikou, na východě se Slovenskem a Maďarskem, na jihu se Slovinskem a Itálií a na západě se Švýcarskem.
VÍDEŇ
Je hlavní město Rakouska. Leží na řece Dunaj a se svými 1,6 miliony obyvatel je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
GRAZ
Graz neboli česky Štýrský Hradec je druhé největší město Rakouska.Protéká jím řeka Mur, od jejichž břehů se zvedá 120 m vysoký kopec Schlossberg neboli Zámecký vrch se stejnojmenným hradem.
KULTURA
Rakousko je a bylo zemí hudby. Díky zájmu vládnoucích Habsburků o hudbu mělo Rakousko vždy dostatek hudebních talentů, mezi jinými nesmíme zapomenout na Beethovena, Brahmse, Haydna, Mahlera, Mozarta, Schuberta ani oba Strausse. Hudební tradice je udržována dodnes.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
Rakousko je převážně hornaté, průměrná nadmořská výška je asi 900 m. Rakouské hory patří k východní části Alp a procházejí zemí v několika pásmech západovýchodního směru.Na samém severu země leží Tyrolské a Salzbugské Alpy,v centrální části pak Vysoké Taury s nejvyšším rakouským vrcholem Grossglockner 3797m.Na jihu se rozkládají Ötztalské, Zillertalské a Karnické Alpy. Velmi důležitou oblastí země je Podunajská nížina, rozkládající se na severních a východních úbočích Alp.

Polsko

29. června 2008 v 10:30
POLSKO
VARŠAVA
Hlavní město Polska, které zrekonstruovali po druhé světové válce. V roce 1980 bylo vyhlášené za součást světového dědictví UNESKO. Pozornost si zaslouží zámek Krolewski, Hlavní náměstí s přilehlými domy, Katedrála sv. Jana, Palác vědy kultury, Kostel sv. Kříže a krásné palácové komplexy Lazienki a Wilanow.
KRAKOV
Oslňuje svým historickým centrem, vyhlášeným za součást světového dědictví UNESKO (1978). Jeho středověké náměstí je největší v Evropě, významnou památkou je Kostel sv. Marie, Královský palác, Wawelská katedrála, Universita, Colegium Maius, židovská čtvrť v Kazimierzi. Blízko města je Benediktýnský klášter ve městě Tyniec z 9. století.
GDAŇSK
Leží na řece Visla, nabízí mnoho zajímavostí: Horní bránu, domy na královské cestě, Artušův dům, Zelenou bránu Ostrov sýpek, Kostel sv. Marie, Neptunovu fontánu, radnici atd. Nedaleko leží město Malberk s jeho pevností Řádu německých rytířů, která je vyhlášená za součást světového dědictví UNESKO od roku 1997.
Polsko patří k věstším evropským zemím. Leží uprostřed evropského světadílu, protínají je důležité tranzitní trasy, má široký přístup k Baltskému moři. Výhodná poloha a další příznivé podmínky napomáhají rozvoji hospodářství a obchodu.
ZÁMEK KSIAZ
Třetí největší zámek v Polsku, vystavěný v 13. stol., byl mnohokrát přestavován. Nejnádhernějším interiérem je barokní, bohatě zdobený Maxmiliánův sál z 1. poloviny 18. stol.Zámek je obklopen 12 zahradními terasami.
JAZYK
V Polsku se mluví komickým šišlavým jazykem, ve kterém převládají různé varianty hlásky "š". Polština jich má sedmnáct druhů a je jich přesnou výslovnost neznají ani sami Poláci.
SLOVNÍK
styczeń - leden poniedziałek - pondělí
luty - únor wtorek - úterý
marzec -březen
środa - středa
kwiecień - duben czwartek - čtvrtek
maj - květen piątek - pátek
czerwiec - červen sobota - sobota
lipiec - červenec niedziela - neděle
sierpień - srpen
wrzesień - září
październik - říjen
listopad - listopad
grudzień - prosinec

Zahlasujte pro obrázek!!

27. června 2008 v 21:04
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
a č.7

Chorvatsko

27. června 2008 v 20:57
Chorvatsko (starší název Charvátsko, chorvatsky Hrvatska, srbsky Chrvatska, slovinsky Hrvaška, italsky Croazia, maďarsky Horvátország) je nástupnický stát bývalé Jugoslávie, který se geograficky nachází na pomezí střední a jihovýchodní Evropy. Jeho sousedy jsou Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora. Hlavním městem je Záhřeb.
Úřední název státu zní od června 1990 Republika Hrvatska.
Česká komunita v Chorvatsku je nejpočetnější českou krajanskou skupinou v jihovýchodní Evropě. Tato menšina sídlí zejména v okolí města Daruvar. Počet příslušníků hlásící se k české menšině však neustále klesá - zatímco v roce 1931 žilo v Chorvatsku 45 715 Čechů, krátce po válce v roce 1948 to bylo už jen 28 991 osob a během posledního sčítání lidu v roce 2001 se k české národnosti přihlásilo pouhých 10 510 lidí.
Originální textČeský překlad
Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!

Mila kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila kuda si nam ravna,
Mila kuda si planina!

Teci Dravo, Savo teci,
Nit ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi!

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!
Krásná naše vlasti,
Ó nebojácná a slavná.
Dávná slávo našich otců,
Štastná buď na věky!

Drahá, jsi naše sláva,
Drahá, jsi pro nás ta jediná,
Drahá, všude kde jsi rovná,
Drahá, všude kde máš hory!

Plyň ty Dravo, Savo teč,
Dunaji, neztrácej sílu,
Azurové moře, řekni světu,
že Chorvat miluje svou vlast!

Dokud slunce ohřívá jeho pole,
Dokud vítr ohýbá jeho duby,
Dokud jsou mrtví uloženi v hrobech,
Dokud jeho živé srdce bije!

Státní svátky v Chorvatsku:

1. leden - Nový rok
Velikonoční neděle a pondělí
1. květen - Svátek práce
Boží tělo
30. květen - Den Chorvatského sněmu (pracovní den)
22. červen - Den boje proti fašismu
25.červen - Den státnosti
5. srpen - Den vítězství a díkůvzdání vlasti
15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie
8. říjen - Den nezávislosti (pracovní den)
1. listopad - Památka zesnulých
25. a 26. prosinec - Vánoční svátky
Soubor:Flag of Croatia.svg

Škola

27. června 2008 v 20:51
ŠKOLA
Škola,škola,škola,
vždy po prázdninách volá.
Prázdniny jsou krátká doba,
utečou nám jako voda.
Když prázdniny skončí,
každý žák se učí.
Učí se jen chviličku,
aby dostal jedničku.
Když jedničku dostane,
učit se hned přestane.
Jakmile se neučí,
pětka mu hned přifrčí.
Tuto jsem taky vymyslela!!.....

Čarodějnice

27. června 2008 v 20:50
ČARODĚJKA
Čarodějka létat na koštěti se učí,
je jaro a tak brzy začít musí.
Jakmile na koště si sedne,
už se z něj ani nehne.
Létá tam a léta sem,
poletuje nad lesem.
Letí i nad rybníkem,
zamává si s vodníkem.
Jak tak mává všimne si ,
že je žába v rákosí.
Je to žába rosnička,
nebojí se sluníčka.
Sluníčko moc pěkně svítí,
rozkvétá se luční kvítí.
Když se,ale blíží večer,
na rybníku není ani kačer.
Čarodějka letí domů,
po cestě je spousta stromů.
Je jeden strom vedle druhého,
a na jednom vidí holuba sivého.
Konečně před chalupu doletí,
a koště zaparkuje vzápětí.
Tuhle báseň sem vymyslela já!!(nachci se nijak chlubit,jen vám to říkám)....

Československo-rozdělení

27. června 2008 v 20:49
28.října 1918 byla vyhlášena nezávislost nového státu Československé republiky.První prezident Tomáš Garigue Masaryk.Československou republiku tvořili:Čechy,Morava,část Slezka,Slovensko a Podkarpatská Rus. Československá republika brzy přijala nejdůležitější zákon státu-
Ústavu. Ústava zajišťovala všem občanům základní práva a svobody. Mezi první a druhou světovou válkou byl velký rozmach průmyslu a zemědělství. Pro nás velmi známým podnikatelem byl Tomáš Baťa, který vyráběl a prodával obuv. Začíná vysílání rozhlasu a rozvoj filmu. Z období první republiky pochází také řada známých knih:Dášeňka od Karla Čapka, povídání o pejskovi a kočičce od Josefa
Čapka, Rychlé šípy od Jaroslava Foglara a Bylo nás pět od Karla Poláčka. Také vznikly postavičky Spejbla a Hurvínka. Rozvíjí se tělovýchovný spolek Sokol, který funguje až do dnes. Dále vznikají dva
Fotbalové kluby, ACS Sparta a SK Slávie. Úspěšný je i lední hokej ve kterém jsme na olympijských hrách roku 1920 získali bronzovou medaili. Roku 1929 až 1933 nastává světová hospodářská krize a
tím je rozvoj v ČSR přerušen.

Francie

27. června 2008 v 20:44
FRANCIE
Hlavní město:Paříž
Rozloha:547 030 km
Nejvyšší hora:Mont Blanc (4810 m. n. m.)
Jazyk:francouzština
Prezident:Nicolas Sarkozy
KULTURA Na počátku 20. století žilo ve Francii mnoho lidí na venkově a řídili se podle křesťanských tradic. Během tohoto století nastalo ale mnoho změn: došlo k vylidnění venkova a mnoho lidí se odvrátilo od křesťanství. Toto vedlo k mnoha změnám ve společenských zvycích.
Francie byla dlouhou dobu považována jako centrum evropského umění a hudby. Země se chlubí širokým spektrem tradiční lidové hudby, ale i hudbou přitaženou imigranty z Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Co se týče klasické hudby, pochází z Francie několik legendárních skladatelů.
EIFFELOVA VĚŽ Eiffelova věž je nejznámější pařížská dominanta. Byla postavena v letech 1887 až 1889 a až do roku 1930 byla s výškou 324 metrů nejvyšší budovou světa. Je pojmenována po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi.Eiffelova věž byla postavena u příležitosti Světové výstavy, která se v roce 1889 v Paříži konala, a měla zde původně stát jen do roku 1909.
PRŮMYSL těžba: hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda. energie: tepelné 9,69 %, jaderné 75,43 %, vodní 14,39 %, ostatní 0,49 %.